A ɱ ίર
A ɱ ίર

به جای آنکه سعی کنی جواب آدم

به جای آنکه سعی کنی

جواب آدم های منفی را بدهی

لذت سکوت را

تجربه کن…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید