A ɱ ίર
A ɱ ίર

بهتر است روی پای خودت بمیری تا روی

بهتر است روی
پای خودت بمیری
تا روی زانوهایت بخواهی،
یک عمر زندگی کنی!...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید