♥الـ ـهـ ـام√♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥الـ ـهـ ـام√♥

💚 🍁 از نگاه خودم، تو عاشقم بودی؛ برایم

💚 🍁 از نگاه خودم، تو عاشقم بودی؛ برایم

💚 🍁 از نگاه خودم،
تو عاشقم بودی؛
برایم حرف ها داشتی
دستانت طور خاصی شده بود،
اما از نگاه تو
تو با من،
فقط کمی
گرم گرفته بودی ...
همین :)
🍁

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید