الـ ـهـ ـام√
آروم و عادیآروم و عادی
الـ ـهـ ـام√

💛 🍁 صدام کرد؛ گفتم: بله؟! گفت: ببین! آدم

💛 🍁 صدام کرد؛ گفتم: بله؟! گفت: ببین! آدم

💛 🍁 صدام کرد؛ گفتم: بله؟!
گفت: ببین!
آدم برای بله گفتن و شنیدن زیاده؛
من ولی فرق می‌کنم،
می‌خوام جانمت باشم :)

🍁

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید