✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

📬 دنیای قضاوت در دنیای قضاوت‌ها،

📬 دنیای قضاوت در دنیای قضاوت‌ها،

📬 دنیای قضاوت


در دنیای قضاوت‌ها، تنها به این نکته توجه می‌شود که «دیگران بر اساس نظر ما چگونه اند؟»؛

فردی درترافیک جلوی ما بپیچید «احمق»
ما که جلوی دیگران می پیچیم «زرنگ»
کسی جواب تلفن ما را ندهد «بی معرفت»
ما که جواب ندهیم «گرفتار»
فرد بلندتر از ما «دراز»
کوتاهتر از ما «کوتوله»
همسری که زیاد محبت بخواهد «وابسته»
ما بیشتر بخواهیم «بی‌احساس»
همکار جزئی نگر «ایرادگیر و وسواسی»
ما جزنگرتر باشیم «شلخته و بی نظم»
فردی لیوان آب ما را چپه کرد «کور»
پای ما به لیوان دیگری خورد «شعور» ندارند لیوان را سر راه قرار داده است و...

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان!...

نظرات برای این پست غیر فعال است