.
.

«تـو را دوســت دارم» و ایـن دوسـت داشتن

«تـو را دوســت دارم»
و ایـن دوسـت داشتن
حقیقتی است کـه مرا
به زندگی دلبسته میکند😘
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┄┅┅✿❀💓❀✿┅┅┄┄
┄┅┄┅✶❤👫✶┄┅┄

نظرات برای این پست غیر فعال است