ali
عاشقعاشق
ali

فصلی ست میان پاییز و زمستان به نام فصل گریه

فصلی ست میان پاییز و زمستان به نام فصل گریه

فصلی ست میان پاییز و زمستان
به نام فصل گریه
فصلی که از همیشه به آسمان نزدیک‌تری..
و در لحظه‌هایی که همهٔ‌ زن‌ها شبیه یکدیگرند
در لحظه‌هایی که نه ایستگاهی وجود دارد
نه عشقی، نه نفرتی، نه برقی، نه رعدی، نه شعری، نه نثری
نه هیچ چیز دیگری..
من پشت سر تو سفر می‌کنم
و به همهٔ فرودگاه‌ها سرمی‌زنم، از همه هتل‌ها سراغ تو را می‌گیرم
شاید ناگهان تو را یافتم...

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید