.
.

ای که دنیای مــنـــی❣ روح منی! جان مـــنــی❣

ای که دنیای مــنـــی❣ روح منی! جان مـــنــی❣

ای که دنیای مــنـــی❣
روح منی! جان مـــنــی❣

می شود یک قــدمـــی❣
با من عاشق بـــزنـــی❣

زیر باران، دو نـــفـــر ❣
در بغل هم چه شـــــود ...❣
تو بگی عــــاشــقتم❣
من بگم ای جانِ مــنـــی ...💕💕
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┄┅┅✿❀💓❀✿┅┅┄┄
┄┅┄┅✶❤👫✶┄┅┄

نظرات برای این پست غیر فعال است