A ɱ ίર
A ɱ ίર

مردم ترجیح میدهند دروغی را بپذیرند که باورهای قبلی آنها

مردم ترجیح میدهند دروغی را بپذیرند
که باورهای قبلی آنها را تایید کند
تا واقعیتی که امنیت ذهنی را از آنها
بگیرد......

مشاهده همه ی 4 نظر