ورزشکارورزشکار
@Amirhosein_h74

در فراسویِ مرزهای تنت . تو را دوست می‌دارم

در فراسویِ مرزهای تنت ...
تو را دوست می‌دارم
در فراسوی مرزهای تنم ...
تو را دوست می‌دارم...
در فراسوی عشق...
در فراسوهای پیکرهایِ‌مان.
با من وعده‌ی دیداری بده....

نظرات برای این پست غیر فعال است