رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

تو یک لحظه هم از من دور نمیشوی

تو یک لحظه هم از من دور نمیشوی

چشم که باز میکنم تو را وخنده های دوست داشتنی ات

را تجسم میکنم

مدام مرورت میکنم،تو از تکرار مکررات بیزار بودی اما من

عاشقم تکرار کردنت را

زندگی ام شده است تخیل کردنت

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید