کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

اسمتو نمیارم چون شاید دوس نداشته باشی ولی دلم

اسمتو نمیارم چون شاید دوس نداشته باشی
ولی دلم میخواد بگم درسته که روزگارمو سیاه کردی
اما با اینحال یه تار موی گندیدت به این جماعت مجازی می ارزه ... : )))))

(کهنه شراب)

نظرات برای این پست غیر فعال است