فـرفريـ ㋡
مو قشنگمو قشنگ
فـرفريـ ㋡

من اگه پیامبر هم میشدم معجزم این بود که شبا نمیتونستم

من اگه پیامبر هم میشدم معجزم این بود که شبا نمیتونستم بخوابم

مشاهده همه ی 5 نظر
ᵐʳʸᵐ

252 پست
mry-20
mry-20
ᵐʳʸᵐ : معجزه بزرگیه😂
فـرفريـ ㋡

356 پست
Miss-FerFeri
Miss-FerFeri
فـرفريـ ㋡ : الان خیلیا دچارن خیلی بزرگم نیس {-w1-}
ᵐʳʸᵐ

252 پست
mry-20
mry-20
ᵐʳʸᵐ : عاره وای اون زمان بزرگه بوده