نرگه ای
شیطونشیطون
نرگه ای

علاقمند بودن پسرا با خانوم های که از خودشون بزرگتر هستن

علاقمند بودن پسرا با خانوم های که از خودشون بزرگتر هستن ..کارشناسان اعلام کردن از سال 91اختلاف سنی خانوم ها با مردا از 6سال به 20سال رسید از 11هزار مورد ازدواج ثبت شده نزدیک به دوهزار نفر از 6سال تا 20سال خانوم بزرگتر بودن که پیش بینی کردن سال به سال این تعداد افزایش پیدا می کند .....
واقعا علت علاقه پسرا با خانوم های بزرگتر از خودشون چیه....

البته نظر شخصی من ....رفتار های پخت شده خانوم ها باپسرا که یکی از علت های علاقمندی پسراس چون دخترای کم سن سال در نوع برخورد ..حرف زدن .جذب کردن جنس مخالف تجربه کافی ندارند .

مشاهده همه ی 9 نظر
نرگه ای
قزوين - قزوين
1834 پست
mkmkmk12
mkmkmk12
نرگه ای : سلام ....مطالعه خوبه شما که تحصیل کرده چر ا
در انتخابت درست عمل نکردی با شکست روبرو نشی
نرگه ای
قزوين - قزوين
1834 پست
mkmkmk12
mkmkmk12
نرگه ای : بله ...فلسفه دوست داشتن .وعاشق شدن ..از هم جداس...دوستی .یعنی تا زمانی دوست دارم که دوسم داشته باشی ....اما عشق اینطور نیست عاشق بودن یعنی دوسم داشته باشی نداشته باشی من دوست دارم عشق طوری هست وقتی عاشق واقعی شدی طر ف حتی دوست نداشته باشه تو دوسش داری با تمام وجودت عاشقیش هست برایش هزینه سنگینی میکنی
نرگه ای
قزوين - قزوين
1834 پست
mkmkmk12
mkmkmk12
نرگه ای : خیلی دیده شده پسری عاشق دختری میشه در صورتی که دختره هیچ علاقه به پسره نداره ولی پسره با تمام وجودش بهش علاقمنده حتی تعصب خواستی بهش داره اگر کسی مزاحم دتتره بشه یا خواستگار بره ودختره مایل به ان خواستگار باشه ..پسر عشق رها نمی کند گاهی به درگیر ی هم کشیده شده با اینکه میدوند دختره دوسش نداره ولی امیدداره منصرف بشه دختره یه با تهدید وادارش کنه قبول کند ..این همان عشق هست که پسررا گرفتار کرده