زن مردی که رقص بلد باشن شیش بر صفر از بقیه

زن مردی که رقص بلد باشن شیش بر صفر از بقیه

زن مردی که رقص بلد باشن شیش بر صفر از بقیه جلوترن
زن مردی که رقصیدن بلد هستن میتوانن یک زندگی نه یک جامعه رو گرم کنن
رقصیدن دلبری و ظرافت را می اموزد
رقصیدن شبیه عاشقی کردن است شبیه بوسیدن است
فرمایش پیام اور خردادیان
دوست داریم برادر

مشاهده همه ی 8 نظر
Meysam
تهران - تهران
766 پست
13591367
13591367
Meysam : ... در وصف شوخی یعنی با حرفهام موافقی ؟
Meysam
تهران - تهران
766 پست
13591367
13591367
Meysam : ببین دوست عزیز بنظرم بهتره اینقدر پستهایی که بهشون اعتقاد نداری رو نزاری