دوست عزیز اینها دروغه خود دولت شبکه های اجتماعی رو هک

دوست عزیز اینها دروغه خود دولت شبکه های اجتماعی رو هک

دوست عزیز اینها دروغه خود دولت شبکه های اجتماعی رو هک کرد
قبل این مسائل بین دوستان...که قرار ایستاگرام هک بشه
کار دوستان داخلی بود ببین چکار کردن کوین سیستروم و مایک کرایگر رکب خوردن چطوری مهندسین ایرانی همچین کاری رو کردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید