تفاوت برنامه نویسی و مهندس نرم افزار معمولا در پروژه

تفاوت برنامه نویسی و مهندس نرم افزار معمولا در پروژه

تفاوت برنامه نویسی و مهندس نرم افزار
معمولا در پروژه های نرم افزاری, مهندسین نرم افزار و برنامه نویسان باهم همکاری می‌کنند به این معنا که هر پروژه به هردو تخصص نیاز دارد گاهی متناسب با ابعاد پروژه یک شخص هر دو مسئولیت را به عهده می‌گیرد همین امر باعث می‌شود تا عده ای مهندسین نرم افزار را همان برنامه نویسان بدانند. اما هر یک از این تخصص ها در یک حوزه از پروژه نرم افزاری دخیل هستند و از ارتباط این دو تخصص, یک پروژه با ساختار منسجم بوجود می‌آید. به همین دلیل وظایف و درآمد آنها نیز با هم متفاوت است ببین چقدر هزینه کردن چه تیمی از مهندسین رو جمع کردن چه سیستمی رو بوجود اوردن MI6 که هیچ KGB که هیچ CIA باید برن شتر مرغ پرورش بدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید