@Mithridates_e

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و

e

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !@uniquee

مشاهده همه ی 10 نظر


27 پست
Mithridates_e
Mithridates_e
:
 نوشته اصلی توسط Bahareh
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط Bahareh
ممنونم 😊{-35-}
قابلتو نداره دوست عزیز {-41-}
{-109-}
مرسی خودت گلی عزیز 💜
Bahareh

303 پست
uniquee
uniquee
Bahareh :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط Bahareh
 نوشته اصلی توسط
قابلتو نداره دوست عزیز {-41-}
{-109-}
مرسی خودت گلی عزیز 💜
😊🌹 🌹


27 پست
Mithridates_e
Mithridates_e
:
 نوشته اصلی توسط Bahareh
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط Bahareh
{-109-}
مرسی خودت گلی عزیز 💜
😊🌹 🌹
فدات
Bahareh

303 پست
uniquee
uniquee
Bahareh :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط Bahareh
 نوشته اصلی توسط
مرسی خودت گلی عزیز 💜
😊🌹 🌹
فدات
فدانشی 😊


27 پست
Mithridates_e
Mithridates_e
:
 نوشته اصلی توسط Bahareh
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط Bahareh
😊🌹 🌹
فدات
فدانشی 😊
دوس دارم واسه رفیقم فدا بشم حرفیه {-41-}