.
.

او نمی داند که من دوست می دارم جنون عشق

او نمی داند که من دوست می دارم جنون عشق

او نمی داند که من
دوست می دارم جنون عشق را
من نمی خواهم که حتی لحظه ای
لحظه ای از یاد او
غافل شوم.

نظرات برای این پست غیر فعال است