۞Hυʂαყɳ۞
۞Hυʂαყɳ۞

سخته بخوایش و نخوادت… یا اینکه بخوادت و نخوایش…

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید