ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

⭕️ رونق روزنامه‌های باطله 🔸این روزها در برخی

⭕️ رونق روزنامه‌های باطله 🔸این روزها در برخی

⭕️ رونق روزنامه‌های باطله

🔸این روزها در برخی از سایت‌های خدماتی از جمله سایت دیوار، آگهی‌هایی را می‌بینید که خبر از فروش روزنامه‌های باطله می‌دهند.

🔸رونق روزنامه‌ی باطله آن‌چنان است که برخی از روزنامه‌ها و مجلات پیش از توزیع فروخته می‌شوند.

🔸در واقع سود واقعی نه در تک‌فروشی، بلکه در باطله‌فروشی است. هر چه حجم، تعداد صفحات و گرماژ کاغذ بیشتر باشد، سود بیشتری نیز حاصل می‌شود.

🔸برخی معتقدند این آگهی‌ها، نتیجه یارانه‌های بی‌حساب و کتاب وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی به روزنامه‌ها و نشریاتی است که اساسا روی دکه را نمی‌بینند. آنها یارانه می‌گیرند که باطله بفروشند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید