ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

⭕️ دستیابی به موتور «رم‌جت»؛ انقلابی در صنعت دفاعی/ آیا کروزهای

⭕️ دستیابی به موتور «رم‌جت»؛ انقلابی در صنعت دفاعی/ آیا کروزهای

⭕️ دستیابی به موتور «رم‌جت»؛ انقلابی در صنعت دفاعی/ آیا کروزهای ایران «سوپرسونیک» می‌شوند؟

🔹دستیابی کشورمان به دانش طراحی و تولید موتورهای «رم‌جت» بعنوان یک فناوری روز دنیا، می‌تواند آغاز یک انقلاب در صنایع و تسلیحات دفاعی کشور در حوزه‌ موشک‌های پدافندی، کروز، بالستیک، مهمات توپخانه و ... باشد.

🔹بهره برداری از موتورهای رم‌جت در موشک‌های کروز دریایی و دستیابی به موشک‌ های کروز سوپرسونیک (مافوق صوت) از آنجایی مهم و قابل توجه است که در صورت بروز هرگونه درگیری، قدرت واکنش ایران را بسیار سریع‌تر خواهد کرد و از سویی فرصت واکنش را نیز از نیروهای مهاجم خواهد گرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید