ـواسهـ دلـ خودمـ
مهربونمهربون
ـواسهـ دلـ خودمـ

👤جبرئیل حسن‌اُف کشتی‌گیر سرشناس تیم ملی جمهوری آذربایجان درباره تصمیمش برای

👤جبرئیل حسن‌اُف کشتی‌گیر سرشناس تیم ملی جمهوری آذربایجان درباره تصمیمش برای

👤جبرئیل حسن‌اُف کشتی‌گیر سرشناس تیم ملی جمهوری آذربایجان درباره تصمیمش برای اهدای ۵ مدال قهرمانی جهانی و برنز المپیک خود به موزه آستان قدس رضوی:

🔺ارادت قلبی زیادی به امام رضا (ع) دارم. من شیعه هستم و اهل بیت را دوست دارم به همین دلیل تصمیم‌ گرفتم این کار را انجام دهم. البته شنیده‌ام که تا به حال هیچ ورزشکار خارجی چنین کاری انجام نداده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید