شیطونشیطون
@radvin-

آدما از حال دلت خبر ندارن ؛ سر همین به

آدما از حال دلت خبر ندارن ؛
سر همین به راحتی قضاوتت می ‌کنن ...
نه اینکه بگیم کسی مقصره، نه !
مشکل از ماست که هیچ وقت نتونستیم حرف دلمون رو بزنیم ...

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید