....
آروم و عادیآروم و عادی
....

آشنایی سرآغاز درد است گاهی پشت پنجره ی احساس

آشنایی سرآغاز درد است گاهی پشت پنجره ی احساس

آشنایی سرآغاز درد است
گاهی پشت پنجره ی احساس می نشینم
تمام شادی و غم ها را جمع و تفریق میزنم
در نهایت همیشه من ساعت های زیادی
به زندگی بدهکارم
گذشته همچون سایه
کاش این کابوس تموم شه ...
من گریه هایت را دوست دارم ...
آنجا که گفتی من در حق تو خیلی بدی کردم ...
مرا ببخش...
خوب گاهی عادت بدترین اتفاق زندگیه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید