Mahi surati┄•●❥
لوسلوس
Mahi surati┄•●❥

من پشیمان نیستم با من ای محبوب من، از یک

من پشیمان نیستم با من ای محبوب من، از یک

من پشیمان نیستم
با من ای محبوب من، از یک من دیگر
که تو او را در خیابان‌های سرد شب
با همین چشمان عاشق بازخواهی یافت
گفتگو کن
و بیاد آور مرا در بوسۀ اندوگین او
بر خطوط مهربان زیر چشمانت....

نظرات برای این پست غیر فعال است