PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

محبوبم؛ اگر روزی از تو درباره ی من

محبوبم؛ اگر روزی از تو درباره ی من

محبوبم؛
اگر روزی
از تو درباره ی من پرسیدند
زیاد فکر نکن !
مغرور، به ایشان بگو:
دوستم دارد
بسیار دوستم دارد..

😔

نظرات برای این پست غیر فعال است