شیطونشیطون
@radvin-

شب است ؛ باران که می بارد ، تو

شب است ؛
باران که می بارد ،
تو صدایم کن !...
بگذار با ملودی صدای تو مست شوم ،
و آغوشم را آلوده به
عطرِ نفس نفس های تو به
آغوش بپیچانم و
لبانم عاشقانه های تو را شعر کنند ...
تو صدایم کن !...❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید