AZ
شیطونشیطون
AZ

‏زخمی که حرفا به آدم میزنن مثل زخمیه که کاغذ به

‏زخمی که حرفا به آدم میزنن مثل زخمیه که کاغذ به آدم میزنه، انتظارشو نداری ولی بد زخم میزنه و دردش چند برابر دردای معمولیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید