...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

‌ وقتی که زندگیِ من هیچ چیز نبود، هیچ

‌ وقتی که زندگیِ من هیچ چیز نبود، هیچ


وقتی که زندگیِ من هیچ چیز نبود،
هیچ چیز به جز تیک تاکِ ساعت دیواری. دریافتم باید، باید، باید دیوانه وار دوست بدارم کسی را که مثلِ هیچکس نیست

نظرات برای این پست غیر فعال است