...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

کاش چون یاد دل انگیز زنی می خزیدم

کاش چون یاد دل انگیز زنی می خزیدم

کاش
چون یاد دل انگیز زنی
می خزیدم به دلت پر تشویش
ناگهان چشم ترا می دیدم...

نظرات برای این پست غیر فعال است