√ مـرد تـنهایــ شبـ‎
عاشقعاشق
√ مـرد تـنهایــ شبـ‎

در جمهوریِ تنِ من ، قلب پرچم سرخ رنگیست

در جمهوریِ تنِ من ،
قلب
پرچم سرخ رنگیست
که با عشق تو هنوز در جنبش است!
دشمنت هم که باشم
پرچم این جمهوری را
زیر پا نینداز !
...به آتش نکشان !

نظرات برای این پست غیر فعال است