رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

▫️ ❤🌺 از دور، دورادور،

▫️

🌺
از دور،
دورادور،
دوستت دارم...
لبخندت را،
زیبایی دل مهربانت را،
بد اخلاقی هایت را،
اخم هایت را،
بد قولی هایت را،
دیر امدن هایت را،
دوست دارم...
ولی از دور،
خیلی دور،
تا دور دست های بعید ذهنم،
دوستت دارم...

💞

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 3 نظر