شیطونشیطون
@radvin-

شاید هم جنس دل من مرغوب نیست ؛

شاید هم
جنس دل من
مرغوب نیست ؛
كه آن‌قدر زود به زود
برایت تنگ می‌شود !... ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید