شیطونشیطون
@radvin-

شازده كوچولو : آخرشم اونایی واسم میمونن که اصن روشون

شازده كوچولو : آخرشم اونایی واسم میمونن که
اصن روشون حساب باز نکرده بودم و
گذاشته بودمشون حاشیه ی زندگیم !..
روباه : اونا هم منتظرن بیاریشون وسط که برن !!.... : )

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید