شیطونشیطون
@radvin-

‏بعد مرحله "از هیچی خوشحال نشدن" یه چیز دیگه ای

‏بعد مرحله "از هیچی خوشحال نشدن"
یه چیز دیگه ای هست...
به اسم "از چیزی ناراحت نشدن"
ما خسته ها اونجاییم...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید