Radvin
شیطونشیطون
Radvin

برایش مثل لباسی شده ام که خاطره‌های زیادی از آن

برایش مثل لباسی شده ام
که خاطره‌های زیادی از آن دارد؛
امّا دیگر اندازه‌اش نیست.
نه دلش می‌آید دورم بی‌اَندازد
نه می‌تواند بپوشدم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید