شیطونشیطون
@radvin-

برایش مثل لباسی شده ام که خاطره‌های زیادی از آن

برایش مثل لباسی شده ام
که خاطره‌های زیادی از آن دارد؛
امّا دیگر اندازه‌اش نیست.
نه دلش می‌آید دورم بی‌اَندازد
نه می‌تواند بپوشدم ...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید