...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

من گلی بودم در رگ هر برگ لرزانم خزیده عطر

من گلی بودم در رگ هر برگ لرزانم خزیده عطر

من گلی بودم
در رگ هر برگ لرزانم خزیده عطر بس افسون
در شبی تاریک روئیدم
تشنه لب بر ساحل کارون....

نظرات برای این پست غیر فعال است