شیطونشیطون
@radvin-

قرص خوردم اسممو یادم بره قرص خوردم‌، قرص خوردم‌، غم

قرص خوردم اسممو یادم بره
قرص خوردم‌، قرص خوردم‌، غم بره
چن تا قرص دیگه باید بخورم؟
تا یه شب بدون تو خوابم بره..

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید