...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

اي سراپايت سبز دستهايت را چون خاطره ای سوزان

اي سراپايت سبز دستهايت را چون خاطره ای سوزان

اي سراپايت سبز
دستهايت را چون خاطره ای سوزان
در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسي گرم از هستی
به نوازش لبهای عاشق من بسپار
باد ما را خواهد بُرد
باد ما را خواهد بُرد...

نظرات برای این پست غیر فعال است