شیطونشیطون
@radvin-

هر آدمی رو که میبینی. داره تو خودش با یه

هر آدمی رو که میبینی..
داره تو خودش با یه مشکلی میجنگه..
که تو دربارش هیچی نمیدونی...
با آدما..
"صبور" و "مهربون" باش...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید