...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

پیش رویم، چهره تلخ زمستان جوانی پشت سر،آشوب تابستان

پیش رویم، چهره تلخ زمستان جوانی پشت سر،آشوب تابستان

پیش رویم،
چهره تلخ زمستان جوانی
پشت سر،آشوب تابستان عشقی ناگهانی!
سینه ام ،منزلگه اندوه و درد وبد گمانی
کاش چون پاییز بودم ....{-w74-}

نظرات برای این پست غیر فعال است