شیطونشیطون
@radvin-

" ﮔﺎهے".!! ﺑـﺎید ﺑـﻪ "ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ" "ﺧـﻮﺵ" ﺁمد بگیم

" ﮔﺎهے"....!!
ﺑـﺎید ﺑـﻪ "ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ"
"ﺧـﻮﺵ" ﺁمد بگیم

"ﺷــﺎید" ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧـﺪ
ﺗـﺎ "ﺑﺨﺸﯽ" ﺍﺯ ﺣـﻤﺎﻗـﺖ ﻫـﺎیمان ﺭﺍ
"ﺟﺒـﺮﺍﻥ" ڪنند !!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید