شیطونشیطون
@radvin-

گره بزن آغوشی را به تنت که دلتنگ توست

گره بزن آغوشی را به تنت
که دلتنگ توست ...
عشق در وقت نیاز
آغوش می‌خواهد و یک شانه‌ی محکم !!... ❤

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید