شیطونشیطون
@radvin-

کمی عمیق تر نگاهم کن مثل آفتاب زل بزن

کمی عمیق تر نگاهم کن
مثل آفتاب
زل بزن توی چشمهایم
قشنگ ترین
اتفاق صبح هایم باش.. ♥️

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید