شیطونشیطون
@radvin-

من چیز زیادی از عشق نمی دانم . فقط می

من چیز زیادی از عشق نمی دانم ...
فقط می دانم
وقتی میخواهی یک نفر را
دوست نداشته باشی و نمیتوانی ،
یعنی دلت را بَد باخته ای !... : )

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید