.
آروم و عادیآروم و عادی
.

وقتی آفتاب باشد، بهترین چیز سایه است وقتی سایه

وقتی آفتاب باشد، بهترین چیز سایه است
وقتی سایه باشد، بهترین چیز آفتاب
وقتی هیاهو باشد، بهترین چیز سکوت است
وقتی سکوت باشد، بهترین چیز هیاهو
همیشه نبودن و خواستن و بودن و نخواستن با هم دست‌شان توی یک کاسه است
همیشه بهترین‌‌ها چیزهایی هستند که نیستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید