.
آروم و عادیآروم و عادی
.

برای خنده هایتان همه هستند اگه شانه برای اشکهایتان

برای خنده هایتان همه هستند
اگه شانه برای اشکهایتان دارید، خوشبختید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید