.....
.....

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

آدما وقتی از هم شاکین میان پیش تو

ولی قتایی که از خودت گله دارن کجا برن؟؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
ماهان
تهران - تهران
34 پست
mahanbeygi
mahanbeygi
ماهان : حريم خدا بزرگ و وسيعِ
هر جا باشى و او هست
.....

106 پست
Horya98
Horya98
..... :
 نوشته اصلی توسط ماهان
حريم خدا بزرگ و وسيعِ
هر جا باشى و او هست
{-119-}
ماهان
تهران - تهران
34 پست
mahanbeygi
mahanbeygi
ماهان :
 نوشته اصلی توسط .....
 نوشته اصلی توسط ماهان
حريم خدا بزرگ و وسيعِ
هر جا باشى و او هست
{-119-}
{-35-}