.
آروم و عادیآروم و عادی
.

همیشه جوری باشید که . “از هیچی که

همیشه جوری باشید که ...

“از هیچی که بهتره” محسوب نشید.
.

مشاهده همه ی 1 نظر